ประชุม… พัฒนาศูนย์เยาวชนออนไลน์

ประชุม… พัฒนาศูนย์เยาวชนออนไลน์

0 545

วันที่ 10 ธันวาคม 2017  ฝ่ายสื่อฯ คณะธมอ. จัดประชุมพบปะผู้พัฒนาระบบศูนย์เยาวชนออนไลน์ (Oratory Online)  ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยผู้พัฒนาระบบฯ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในเครื่อ ธมอ. บรรยากาศเป็นไปด้วยความจริงจัง ร่วมมือร่วมใจกัน… เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ Oratory Online ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสได้รับสื่อที่ดีมีประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิต … เป็นการแพร่ธรรมอีกรูปแบบหนึ่งของซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ …

1512888491260

 

1512888487615

1512888496448

1512892334120

1512892320427