news

news

news

0 1025
  บทนำ นพวาร วันที่ 1 "ดวงดาวแห่งความเชื่อ" นพวาร วันที่ 2 "ดวงดาวแห่งการอ่อนน้อม" นพวาร วันที่ 3 "ดวงดาวแห่งความชื่นชมยินดี" นพวาร วันที่ 4 "ดวงดาวแห่งการรับใช้" นพวาร วันที่ 5 "ดวงดาวแห่งการสรรเสริญ" นพวาร วันที่ 6 "ดวงดาวแห่งการปฏิสัมพันธ์อันดี" นพวาร วันที่ 7 "ดวงดาวแห่งการพบปะ" นพวาร วันที่ 8...

0 589
เชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขคริสต์มาส2017″ ชื่อภาพ พร้อมคำบรรยายภาพ ส่งที่ inbox : https://www.facebook.com/fmaoratory/ ภายใน 15 มกราคม 2018 แจ้งชื่อผู้ส่งประกวด โรงเรียน ที่อยู่ รางวัลถูกใจกรรมการ 3 รางวัล

0 544
วันที่ 10 ธันวาคม 2017  ฝ่ายสื่อฯ คณะธมอ. จัดประชุมพบปะผู้พัฒนาระบบศูนย์เยาวชนออนไลน์ (Oratory Online)  ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยผู้พัฒนาระบบฯ เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในเครื่อ ธมอ. บรรยากาศเป็นไปด้วยความจริงจัง ร่วมมือร่วมใจกัน... เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ Oratory Online ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสได้รับสื่อที่ดีมีประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิต ... เป็นการแพร่ธรรมอีกรูปแบบหนึ่งของซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ...        

0 886
<< Click ชมประวัติคณะซิสเตอร์ ผู้ปฏิญาณตน >> << Click ชมคลิป ซิสเตอร์ ผู้ปฏิญาณตน >>

0 504
รายการ Are you ok? #05 << click ชม Youtube >>

0 458
รายการ Are you ok?  #04 << Click ชม Youtube >>

0 489
รายการ Are you ok?  #03 << Click ชม Youtube >>

0 522
รายการ Are you ok? พิธีเปิดศูนย์เยาวชน ธมอ. ออนไลน์ << Click ชม Youtube >>

0 423
ประชาสัมพันธ์... ขอเชิญบรรดาเยาวชน พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมชมพิธีเปิดศูนย์เยาวชนออนไลน์ หรือ Oratory Online. CLICK ชม คลิป ขอเชิญบรรดาเยาวชน พี่ ๆ น้อง ๆ พบกับแหล่งชุมนุม เยาวชนแห่งใหม่ที่นี้ที่เดี่ยวกับศูนย์เยาวชนออนไลน์ หรือ Oratory Online. พบกันให้ได้นะคะ ที่ http://www.fma.or.th/oratoryonline CLICK ชม...