news

news

news

0 192
<< Click ชมประวัติคณะซิสเตอร์ ผู้ปฏิญาณตน >> << Click ชมคลิป ซิสเตอร์ ผู้ปฏิญาณตน >>

0 165
รายการ Are you ok? #05 << click ชม Youtube >>

0 137
รายการ Are you ok?  #04 << Click ชม Youtube >>

0 176
รายการ Are you ok?  #03 << Click ชม Youtube >>

0 157
รายการ Are you ok? พิธีเปิดศูนย์เยาวชน ธมอ. ออนไลน์ << Click ชม Youtube >>

0 113
ประชาสัมพันธ์... ขอเชิญบรรดาเยาวชน พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมชมพิธีเปิดศูนย์เยาวชนออนไลน์ หรือ Oratory Online. CLICK ชม คลิป ขอเชิญบรรดาเยาวชน พี่ ๆ น้อง ๆ พบกับแหล่งชุมนุม เยาวชนแห่งใหม่ที่นี้ที่เดี่ยวกับศูนย์เยาวชนออนไลน์ หรือ Oratory Online. พบกันให้ได้นะคะ ที่ http://www.fma.or.th/oratoryonline CLICK ชม...

0 164
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ได้มีการพบปะผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียนในเครือ ธมอ. จัดโดยฝ่ายสื่อมวลชนระดับแขวงแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 23 คน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผู้รับผิดชอบสื่อสารมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน มีความชำนาญ คล่องตัวในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายด้านสื่อสารมวลชน ทั้งมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเยาวชน ความเป็นไปของสื่อต่าง ๆ และการใช้สื่อใหม่ ๆ...

0 231
ฝ่ายสื่อธมอ.จัดประชุมแนะนำโครงการใหม่ เพื่อเยาวชน "ศูนย์เยาวชนออนไลน์" หรือ Oratory Online เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2015 โดยมีซิสเตอร์และคุณครูจากสถาบันต่าง ๆ เข้ามาร่วมรับผิดชอบ << click ชมภาพกิจกรรม >>

0 264
ศูนย์เยาวชน ธมอ ออนไลน์ เป็นศูนย์เยาวชนบนโลกเสมือนจริง ที่คณะซิสเตอร์ซาเลเซียนแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างสรรค์ตามแบบฉบับของนักบุญยอห์น บอสโก บิดา-อาจารย์ของเยาวชน และนักบุญมารีอา โดเมนิกา มัสซาแรลโล ในการเป็นเพื่อนร่วมทางของบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน ในโลกปัจจุบัน ด้วยการใช้วิธีของยุคสมัย โอกาสการเฉลิมฉลอง 200 ปี ชาตกาลพ่อบอสโก และการเริ่มต้น ระยะ 6 ปี...

0 192
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชหญิงที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดมีนิกา มัสซาแรลโล    ในวันที่ 5 สิงหาคม 1872 ซิสเตอร์ซาเลเซียนกลุ่มแรกได้ตอบรับที่จะเป็น “ผู้อุปถัมภ์” ของเยาวชน  เป็นคณะนักบวชนานาชาติ ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี หัวใจของภารกิจ คือให้การอบรมแก่เยาวชนหญิง เฉพาะอย่างยิ่งที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง  ซิสเตอร์แต่ละคนจะยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าและใช้ชีวิตเพื่อเยาวชน มุ่งมั่นพัฒนาตนเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างโลกใหม่ตามยุคสมัย พวกเขายังมุ่งตอบสนองความต้องการของการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา...