ประวัติย่อ

ประวัติย่อ

Board_22

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชหญิงที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดมีนิกา มัสซาแรลโล    ในวันที่ 5 สิงหาคม 1872 ซิสเตอร์ซาเลเซียนกลุ่มแรกได้ตอบรับที่จะเป็น “ผู้อุปถัมภ์” ของเยาวชน  เป็นคณะนักบวชนานาชาติ ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

หัวใจของภารกิจ คือให้การอบรมแก่เยาวชนหญิง เฉพาะอย่างยิ่งที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง  ซิสเตอร์แต่ละคนจะยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าและใช้ชีวิตเพื่อเยาวชน มุ่งมั่นพัฒนาตนเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างโลกใหม่ตามยุคสมัย พวกเขายังมุ่งตอบสนองความต้องการของการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา ขณะเดียวกันก็เอื้อให้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อเสนอให้เยาวชนได้เปิดใจสู่สังคม ร่วมใจกันยกระดับวัฒนธรรมที่สร้างเสริมความเป็นมนุษย์  ทั้งนี้ โดยอาศัยความช่วยเหลือของคณะครูและผู้ปกครอง       ตามรูปแบบของการอบรมของผู้ตั้งคณะ นั่นคือ “ระบบป้องกัน”