วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา…

IMG_4630 (Large)

วิสุทธิวงศ์…จัดทัศนศึกษา…
โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อุดรธานี ได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ซึ่งทางโรงเรียนตระหนักว่าการศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เพราะเด็กจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่พบเห็นโดยตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้กิจกรรมนี้ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่ PC Cowboy Town จ.หนองบัวลำภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่ sees more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *