เพลงสร้างสรรค์

1. เพื่อมวลชน

2. คำถาม
3. เพาะรัก

4. เพลงอยากจะขอบคุณ
5. เมื่อได้มอง

6. เราจะเดินตามพระเยซู
7. ดอกไม้จะบาน

8. แก่นรัก
9. ดาว The Star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *