ธมอ. จัดพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ 25 ปี และ 50 ปี

02

ซิสเตอร์คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของสมาชิก จำนวน 4 คน

ซิสเตอร์ลูซีอามาลัย วงศ์นีรนาท ซิสเตอร์เทเรซาจันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ซิสเตอร์เทเรซาวิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และซิสเตอร์มารีอามะลิวัลย์ ตันสิงห์ การปฏิญาณตนครบ 25 ปี จำนวน 2 คน ซิสเตอร์มารีอาสุภาวรรณ โชติผล ซิสเตอร์เทเรซาอุษณีษ์ ธีระพัชรรังษี และการปฏิญาณตนครบ 50 ปี ของซิสเตอร์อันนา กราสซี ธรรมทูตจากประเทศอิตาลี
ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขของสังฆมณฑลอุดรธานี คณะสงฆ์ทั้งจากหลายสังฆมณฑลและสงฆ์จากคณะนักบวชต่าง ๆ รวมทั้งสัตบุรุษจากเหนือจรดใต้ ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับกับซิสเตอร์ผู้ปฏิญาณตน พิธีดำเนินไปอย่างเรียบง่าย แต่สง่า ลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความหมายของการปฏิญาณตนเป็นนักบวชตลอดชีพ โดยมีการลงนามสัญญาบนพระแท่นว่าจะถือซื่อสัตย์จนตลอดชีพตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้ด้วยตนเอง และการยืนยันถึงความซื่อสัตย์ของพระที่มีต่อผู้ปฏิญาณตนครบ 25 ปี และ 50 ปี สัตบุรุษที่มาร่วม ต่างมาร่วมด้วยความสำรวมและศรัทธา ในช่วงท้ายของพิธี หลังพิธีตัวแทนผู้ปฏิญาณได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราช คณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งผู้อยู่เบื้องหลังการจัดเตรียมงานและสถานที่ต่าง ๆ … วันนี้ จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงติดตามเราแต่ละคนตลอดมาในบทบาทและตามสถานะที่พระองค์ทรงพระประสงค์…

Read More >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *