รื้อฟื้นคำปฏิญาณ…ผู้รับเจิม ธมอ.

031

เมื่อเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2016 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณเป็นระยะ 2 ปี

ของซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ซิสเตอร์ปัจจนีย์ ไทยลำภูและซิสเตอร์มัลลิกา ด้านซอม โดยมีซิสเตอร์อันนา มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นผู้รับคำปฏิญาณ ณ บ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ในบรรยากาศของการภาวนาและความศรัทธา
โอกาสนี้ คุณพ่อฟรังซิส ไกส์ ได้เทศน์เตือนใจเป็นการสรุปการเข้าเงียบประจำปีใน 3 ประเด็น ซึ่งนำมาจากบทจดหมายของนักบุญเปโตรเช่นเดียวกันคือ ประเด็นแรกพระหรรษทานแท้จริงของพระเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นพระหรรษทานที่เราต้องแสดงความกตัญญูรู้คุณ และต้องทำให้การกตัญญูรู้คุณเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา ประเด็นที่สองคือพลังทรงชีวิตของพระวาจา ดังเช่นคำพูดของนักบุญเปโตรที่ว่า “ท่านบังเกิดใหม่แล้วมิใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเชื้อเมล็ดที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย คือพระวาจาที่ทรงชีวิตและคงอยู่ตลอดไปของพระเจ้า เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า มนุษย์ทั้งมวลเป็นเหมือนต้นหญ้าและความรุ่งเรืองทั้งมวลของเขาเป็นเหมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี่ยวแห้ง ดอกก็ร่วงโรยไปด้วย แต่พระวาจาของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดนิรันดร1 ปต.1, 23-25” พระวาจาของพระเจ้าเปิดใจเรา ถ้าเราเข้าหาพระวาจาด้วยความเชื่อ แม้ว่าเราเหน็ดเหนื่อย หรือรู้สึกแห้งแล้งทางจิตใจ และประเด็นที่สามคือความรักต่อพระคริสตเจ้า พระคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราซึ่งเปรียบไม่ได้กับมิตรภาพใด ๆ ของมนุษย์ เป็นความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าที่ทำให้เราได้รับความชื่นชมยินดี และได้รับความรอดพ้นของวิญญาณ และท้ายสุดคุณพ่อได้กล่าวถึงท่าทีของการถ่อมตนว่า “ลูกจงเป็นดังลูกลาที่ถ่อมตน ดังเช่นลูกลาที่ยอมให้พระเยซูเจ้าขี่เข้ากรุงเยรูซาแลม แล้วพระเยซูเจ้าจะสถิตอยู่กับลูกตลอดไป เราจงมอบความวางใจให้กับพระองค์”

Read More >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *