อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน

0T0A2468 (Large)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2022  โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี  ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน และพนักงานในโรงเรียนเรื่อง “เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน”  โดย นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นิติกรปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานบังคับคดี  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์   กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  เป็นวิทยากรให้การอบรม   โดยมี ซิสเตอร์จินตนา อิ่มรุ่งเรือง ผู้รับผิดชอบกลุ่มพนักงาน และซิสเตอร์เนย์ด้า คณะดอมินิกัน ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมด้วยพนักงานจำนวน 30 คน  นักเรียนกลุ่มเลาราจำนวน 25 คน  นักเรียนจากบ้านขามจำนวน 22 คน ณ ห้องจริยธรรม  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนเซนต์เมรี่   ผู้ฟังทุกคนให้ความสนใจ ร่วมตอบคำถามน่ารู้ และรับรางวัลจากวิทยากร ซึ่งเป็นความรู้ด้านกฎหมายพื้นฐาน บางคนได้นำคำถาม ปัญหาของตนเองที่ยังต้องการคำตอบมาซักถาม ซึ่งได้รับคำตอบที่เข้าใจ และชัดเจนมากขึ้นทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีและพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ตามสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *