เยาวชน ธมอ 150 ปี รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี

01 (Large)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2022   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ในหัวข้อ“เยาวชน ธมอ 150 ปี รัก รับใช้ ด้วยใจยินดี เป็นการเฉลิมฉลองร่วมกันโอกาส 150 ปีการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์    โดยแต่ละหมู่สีมีการนำเสนอแนวคิดที่เป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ของคณะ  ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งคณะ  จึงมีภาพของ แม่พระ คุณพ่อบอสโก  มาเดอร์มัซซาแรลโล บรรดานักบุญและเยาวชนในโลกที่ดำเนินชีวิตแตกต่างกันในแต่ละทวีป  แม้แต่ต่างกันแต่รวมกันภายใต้การดูแลของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่รวมกันเป็นหนึ่งในจิตตารมณ์เดียวกัน  ขบวนพาเหรดเดินไปตามเส้นทางสู่ชุมชนเมืองหาดใหญ่และเดินกลับสู่โรงเรียน     โดยได้รับเกียรติจาก นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  ท่านได้กล่าวเปิดให้กำลังใจและข้อคิดไตร่ตรองในการเป็นเยาวชนที่เต็มไปด้วยพลังที่จะเป็นอนาคตของชาติ  ใช้ศักยภาพที่มีอย่างถูกต้องไม่หลงไปกับยาเสพติด  เยาวชนเป็นความหวังของสังคมที่จะนำพาความเจริญต่อไป
จากนั้นมีการมอบถ้วยชนะเลิศแก่การแข่งขันกีฬาประเภทลาน  เมื่อเสร็จพิธีเปิดท่านได้อยู่เป็นกำลังใจแก่นักกีฬาด้วยการชมการแสดงวงโยธวาทิต  ผู้นำเชียร์  การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 6   หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแล้ว มีการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่  ด้วยบรรยากาศที่ดีเหมาะสมไม่มีฝนและแสงแดดตลอดทั้งวัน  นับว่าเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬาและชาวธิดาฯ ทุกคนที่ทำกิจกรรมนำความสุขยินดีถ้วนหน้า  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *