พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

289975426_5220917771335181_9011646416688864065_n

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022  ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ เป็นประธานในพิธี มีการแต่งตั้งประธานนักเรียน และประธานสี อย่างเป็นทางการ พร้อมกับสภานักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละห้อง จำนวน 24 คน ซึ่งในปีนี้ ได้มีการนำโลโก้ 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มาเป็นสัญลักษณ์ ให้ความหมายถึงการปกป้องคุ้มครองของพระมารดาในบ้านของพระนาง
สัญลักษณ์ เรือ หมายถึง การระลึกถึงด้วยความรักกตัญญูต่อซิสเตอร์ธรรมทูตที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทย
มือที่ประสานกัน เป็นสัญลักษณ์เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกัน และความพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันของทุกกลุ่ม เพื่อปฏิบัติอุดมการประจำปีนี้ที่ว่า   “ทำทุกอย่างด้วยความรัก”“DO ALL THINGS WITH LOVE”  นักเรียนทุกคนยังได้มีการร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนด้วยการร่วมร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลงเติมรักใหม่ และเพลงพ่อบอสโกบิดาอาจารย์และเพื่อนของเยาวชน
พร้อมกันนี้ ประธานในพิธียังได้ให้ข้อคิดเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการทุกคนและนักเรียนทุกคนที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งความรัก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สุดท้ายได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นอันเสร็จสิ้น  พิธีการดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งเป็นดังการเริ่มต้นที่ดีในการก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของนักเรียนทุกคนตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *