ตุ้มโฮมฮักแพงมาเดอร์

289540926_5212232275537064_5856885685958935383_n

ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2022   หมู่คณะวิสุทธิวงศ์ คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศูนย์ตัดเย็บมาอิน รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยในการเยี่ยมประจำปี  พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ซาบซึ้งใจในการดูแลเอาใจใส่เยี่ยงมารดาของท่านตลอดระยะเวลา 6 ปี ในวาระแห่งการเป็นผู้ใหญ่ของท่าน การพบปะที่เรียบง่าย จริงใจ และเป็นกันเองในครั้งนี้ เป็นดังพระพรจากพระเจ้ามายังเราแต่ละคน

โอกาสนี้กลุ่มต่าง ๆ ได้ขอพบปะรับฟังข้อคิด กำลังใจ และรับพรจากมาเดอร์ด้วยความยินดียิ่ง ในหัวข้อ “ตุ้มโฮมฮักแพงมาเดอร์” แปลเป็นภาษาไทยว่า เรามารวมกันเพื่อแสดงความรักอย่างสุดซึ้งต่อมาเดอร์ โดยมีพิธีต้อนรับและขอบคุณด้วยการแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสาน มีการแห่หมอลำ กันตรึม และการฟ้อนรำ พร้อมกับตัวแทนครูและนักเรียน จากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยเพลงหมอลำกลอน กลุ่มต่าง ๆ มอบที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความรักรู้คุณต่อท่าน พร้อมกับบทเพลงจากใจนักเรียนทุกคน

จากนั้นมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นซึ่งทั้งหมดนี้ได้ดำเนินไปในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่เต็มด้วยความรักความอบอุ่น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ในช่วงเย็นคณะครูได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับมาเดอร์ตามประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะกับท่านเป็นรายบุคคล เต็มอิ่มด้วยพระพรแห่งความรักกตัญญู ขอพระพรจากพระเจ้าได้นำท่านต่อไปให้มีพลังที่เข็มแข็ง สุขภาพแข็งแรง เปี่ยมด้วยปรีชาญาณในการนำคณะให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *