อบรมเยาวชนผู้ฝึกหัด และนักเรียนมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน

IMG_4624 (Large)

วันที่ 18 มิถุนายน 2022  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน นำโดย ซิสเตอร์ พรรณี จารุวิภาค  ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวันโดยเน้นสำหรับเด็กและสตรี แก่บรรดาเด็กมูลนิธิธิดารักษ์ สามพราน  ผู้ฝึกหัด เปรอัสปิรันต์ และเยาวชนกลุ่มเลาราบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ทั้งหมด 38 คน  โดยมีวิทยากร นางสาวจาริณีย์ พรหมพลจร  ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี  ประจำที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตามหัวข้อดังกล่าวที่ห้องประชุมบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  นักเรียนทุกคนให้ความสนใจ รับรู้  และเป็นโอกาสให้พวกเขาใส่ใจในสิทธิขั้นพื้นฐาน เอาใจใส่ต่อสถานการณ์ในสังคม และสามารถวางตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *