เฉลิมฉลองพร้อมกับแม่พระแห่งงานเลี้ยงที่คานา

IMG_4237 (Large)

ค่ำวันที่ 24 พฤษภาคม 2022   สมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน กลุ่มสามพราน  ร่วมสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างพร้อมหน้า ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยคุณพ่อ ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยคุณพ่อ บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย  คุณพ่อ ฟรังซิส ไกส์   และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ของครอบครัวซาเลเซียน ได้แสดงความรักศรัทธาต่อพระมารดามารีย์ ด้วยการเฉลิมฉลองร่วมกันในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของงานเลี้ยงที่เมืองคานา  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของแม่พระที่เด่นชัดในการเป็น “องค์อุปถัมภ์” ลูก ๆ ของพระนาง

จากนั้น ประธานในพิธีได้อวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างสง่าสำหรับทุกคนที่มาร่วมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์  ในโอกาสนี้  ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบคุณพ่อบอสโกอย่างน่าชื่นชม และแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของซาเลเซียนผู้ร่วมงานแห่งประเทศไทย   ก่อนจบพิธี มีการแสดงสัญลักษณ์ของงานเลี้ยงที่คานา  โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อดื่มไวน์แห่งงานเลี้ยง  เป็นการแบ่งปันความสุขยินดีซึ่งกันและกัน

หลังพิธี ทุกคนรับประทานอาหารค่ำพร้อมกันที่ห้องอาหารบ้านธารพระพร    …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *