ดอนบอสโก ท่ามกลางเรา ธมอ

IMG_3814 (Large)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2022   คุณพ่อ Ángel Fernández Artime  อัคราธิการคณะซาเลเซียนพร้อมด้วยคุณพ่อ Joseph Nguyen Thinh Phuoc ที่ปรึกษาภาคพื้น EAO  คุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนในประเทศไทย และสมาชิกซาเลเซียนจากประเทศเวียดนาม  ได้พบปะซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่บ้านธารพระพร สามพราน  โดยซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และสมาชิก ธมอ  กลุ่มเยาวชน ผู้ฝึกหัด และนักเรียนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมาลัยกรสวยงาม บทเพลงของคุณพ่อบอสโก ทุกคนร่วมขับร้องด้วยบรรยากาศแห่งความร่าเริงยินดีแบบซาเลเซียน   จากนั้นคุณพ่ออัคราธิการได้มอบมาลัยถวายเกียรติแด่พระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์  และโอกาสนี้ท่านได้เสกรูปปั้นของคุณพ่อบอสโกและมาเรีย มัสซาแรลโลในบริเวณห้องโถงบ้านธารพระพร  เมื่อเข้าสู่ห้องประชุม  ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ ได้กล่าวต้อนรับการเยี่ยมของคุณพ่ออัคราธิการอย่างเป็นทางการ พร้อมรายงานให้ทราบถึงความถึงประวัติของคณธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงประเทศไทยโดยสังเขป และรับชมวีดีทัศน์ภารกิจของแขวงไทยในบทเพลงเฉลอมฉลองครบ 150  ปี แห่งการก่อตั้งคณะ

จากนั้น คุณพ่ออัคราธิการได้ให้ข้อคิดกับบรรดาสมาชิก ธมอ ด้วยท่าทีเป็นกันเอง เรียบง่าย และแสดงถึงความยินดีที่ท่านได้มีโอกาสมาร่วมฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะ  ท่านได้มอบฝากข้อคิดที่สำคัญ คือ ต้องการให้เรา ธมอ ต้องปลุกโลกให้ตื่นขึ้นด้วยความหวัง ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสไว้ เพราะหาก ธมอ ไม่มีความหวังในหัวใจ จะไม่สามารถให้สิ่งใดกับคนอื่นได้

ก่อนจบ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงได้มอบของที่ระลึก “รูปปั้นแม่พระประเทศไทย” ให้กับคุณพ่ออัคราธิการ และของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่ทุกท่าน   และทุกคนร่วมขับร้องบทเพลง “Mi alma canta…”  เป็นบทเพลงของแม่พระที่แทนคำขอบคุณของสมาชิกสำหรับการเยี่ยมของผู้ใหญ่ในครั้งนี้   จากนั้นได้รับประทานอาหารค่ำด้วยกันในบรรยากาศครอบครัว  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *