ฉลองวัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ

00

วันที่ 1 มกราคม 2022   ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมกับสมาชิกหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  ร่วมฉลองวัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา   โดย คุณพ่อยอห์นบอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า  โดยท่านให้ข้อคิดในบทเทศน์ที่ว่า “เราทุกคนต้องนำพระกุมารไปมอบให้กับบุคคลที่เราพบเจอ ด้วยตัวอย่างชีวิตของเรา  ดังที่พระมารดาได้มอบพระกุมารแก่เราทั้งหลายเป็นของขวัญ” 
โอกาสนี้ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ และหมู่คณะได้ส่งความสุขคริสต์มาสและปีใหม่แด่ คุณพ่อ เทพรัตน์ ปิติสันต์ ด้วย

…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *