พระพรแรกในเช้าวันปีใหม่

hm (1)

เช้าวันที่ 1 มกราคม 2022   บทเพลงสวัสดีปีใหม่ดังกึกก้องแต่เช้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งชีวิตของเราแต่ละคนในปีใหม่นี้  พร้อมกับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดามารีย์พระชนนีของพระเจ้า  คุณพ่อมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ณ วัดน้อยแม่พระมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพ   ซึ่งได้แบ่งปันบทเทศน์ในวันนี้

  1. พระอยากให้เราพิจารณาเนื้อเรื่องพระวรสารวันนี้ว่า “ทุกคนต่างประหลาดใจเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่า” อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่า เรื่องที่พวกเขาได้ยิน ทำให้พวกเขา “เชื่อ” และไม่มีใครพยายามที่จะไปเห็นด้วย “ตา” ตัวเอง ทุกคนรู้สึกแค่ว่า “ประหลาดใจ”
  2. ในขณะที่ผู้เลี้ยงแกะตอบรับคำประกาศของทูตสวรรค์ พวกเขาไปและพบพระกุมารบรรทมในรางหญ้า ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกับคำนาย ที่พระผู้ไถ่จะถูกพบนอนอยู่ในรางหญ้า
  3. หลังจากนั้นผู้เลี้ยงแกะต่างก็แยกย้ายกันกลับไป และเราไม่ได้ยินเรื่องราวของพวกเขาอีกต่อไป แม้แต่ตอนที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน หรือแม้แต่แทบเชิงไม้กางเขน ไม่มีเลย
  4. เราเห็นบุคคลสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้ยินเรื่องราวรู้สึกประหลาดใจ กับอีกกลุ่ม ได้ยินจากทูตสวรรค์ เดินทางไปพบ และจากไป แต่มีคนๆหนึ่ง อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดของพระเยซูเจ้าตั้งแต่เกิดจนตาย และยังคงอยู่กับพระศาสนจักรจวบจนปัจจุบัน และนั่นคือ แม่พระ เธอคือบุคคลที่พระวรสารบอกว่า “ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย และยังทรงคำนึงถึงอยู่”
  5. แม่พระคือคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ แม้ไม่เข้าใจถึงแผนการของพระเป็นเจ้าทั้งหมดในตอนแรกแต่เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจ และคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม รอคอยการเผยแสดงจากพระเป็นเจ้า ที่สุดพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าก็สำเร็จไปผ่านทางเธอ
  6. เราคริสตชนสามารถเลียนแบบแม่พระได้ในการรอคอยอย่างอดทนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ด้วยความไว้ใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

หลังพิธีได้สวดบทภาวนาเพื่อสันติภาพของนักบุญฟรังซิส และส่งความสุขให้แก่กันและกันโดยการมอบบัตรจับสลากที่หน้าวัด  ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี ได้แจกแหวนประคำแก่สัตบุรุษทุกท่าน  ขอบคุณพระมารดามารีย์และขอพระมารดาคุ้มครองและอวยพรทุกคนให้มีความสุขยินดี มีสุขภาพที่ดีตลอดไป …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *