90 ปี แห่งพระพร ธรรมทูต ธมอ ในสยาม

FMA_Thai_04

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 นับเป็นวันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสมาชิกธิดาแม่พระองค์องค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย โอกาสครบ 90 ปี ของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของธรรมทูตชุดแรกจากประเทศอิตาลี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931 ซิสเตอร์ธรรมทูตชุดแรกได้เดินทางมาจากประเทศอิตาลีเข้ามาในประเทศไทย คือ ซิสเตอร์กราเซียลลา อามาตี ซิสเตอร์มาเรีย บัลโด ซิสเตอร์อันโตเนียตตา โมเรลลาโต ซิสเตอร์ลุยจีนา ดีจอร์โจ และซิสเตอร์ยูเลีย เลาตอน โดยการนำของซิสเตอร์มาเรีย อาวีโอ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงอินเดีย และพักอยู่ที่ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งถือเป็นบ้านแรกของซิสเตอร์ธรรมทูตในประเทศไทย
ด้วยความรัก ความเสียสละ และความกล้าหาญของบรรดาธรรมทูตที่ได้วางรากฐานบนแผ่นดินไทย วันนี้สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกหมู่คณะ ต่างระลึกถึงชีวิตของบรรดาธรรมทูตนับแต่รุ่นแรกด้วยความกตัญญูรู้คุณ ทำฉลองร่วมกันการภาวนาและในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน ศิษย์เก่า เยาวชน และบุคลากรผู้ร่วมงานกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น การแสดงความขอบคุณสำหรับซิสเตอร์ธรรมทูตในเมืองไทยที่อยู่ท่ามกลางเราในหมู่คณะต่าง ๆ จำนวน 8 ท่าน คือ
1. ซิสเตอร์อันนา มาเรีย โมเซเล
2. ซิสเตอร์มาร์การิตา เปเรซ
3. ซิสเตอร์แอลด้า บารัตตีโน
4. ซิสเตอร์อาเมเดอา กีนี
5. ซิสเตอร์มาเรีย อันนา แมร์โล
6. ซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ตีโน
7. ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวริ
8. ซิสเตอร์อันนา กราสซี

แต่ละหมู่คณะได้สร้างสรรค์การเฉลิมฉลองในบรรยากาศที่แตกต่างกันด้วยจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน มีการจาริกย้อนรอยไปยังตำบลบางนกแขวก บ้านแรกของซิสเตอร์ธรรมทูต การสวดภาวนาร่วมกันที่สุสานวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง ซึ่งเป็นสุสานรวมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย การขับร้องบทเพลงแห่งความรักรู้คุณต่อซิสเตอร์ธรรมทูตในหมู่คณะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยแบบพื้นบ้าน การส่งคำอวยพรออนไลน์จากศิษย์เก่าและเยาวชน ที่สุด ได้มีการขอบคุณธรรมทูตทุกท่านที่อยู่ท่ามกลางสมาชิกในแขวงไทยด้วยความรักและเสียสละตลอดมา สวดภาวนาซึ่งกันและกัน เป็นกำลังใจในการทำให้ภารกิจการประกาศข่าวดีได้เกิดดอกออกผลเป็นความรอดของวิญญาณตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก และมาเดอร์มัสซาแรล ในประเทศไทยสืบไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *