มหัศจรรย์แห่งความกตัญญูที่สานต่อภราดรภาพในการก้าวเดินไปด้วยกัน

grazie-1-768x512

วันที่ 2 ตุลาคม 2021 ในวันฉลองทูตสวรรค์ผู้อารักขา  สมาชิกที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 24  ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงความรักกตัญญูต่อ Mother Yvonne Reungoat  อัคราธิการิณีเจ้าคณะและสมาชิกที่ปรึกษาส่วนกลางทุกท่าน  ในที่ประชุมเต็มด้วยความสุขและการสรรเสริญพระเจ้าในบรรยากาศ “แบบมอร์เนเซ” พร้อมกับสมาชิกในคณะทั่วโลก โดยมีตัวแทนของ 5 ทวีป ได้แสดงสัญลักษณ์การเทน้ำลงในเหยือก ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน จิตวิญญาณแห่งธรรมทูต การรับฟัง และการวินิจฉัย การดูแลและอยู่เคียงข้าง ซึ่ง Mother Yvonne ได้รินรดลงมาบนพื้นดิน เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของคณะที่กระจายอยู่ทั่วโลก
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ Fr. Maria Arokiam Kanaga ผู้ใหญ่แขวงสำรอง “Mary Seat of Wisdom” – UPS  เป็นประธานในพิธี  ท่านได้กล่าวถึงความดีที่ Mother Yvonne  และคระที่ปรึกษาได้หว่านลงในหัวใจของสมาชิกทุกคน ท่านได้กล่าว ขอบคุณสำหรับชีวิตที่กล้าหาญในการรับใช้คณะเป็นเวลายาวนานถึง 13 ปี  ซึ่งได้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชีวิตในสังคมร่วมสมัยในการอยู่ท่ามกลางเยาวชนที่ก่อให้เกิดความสุขยินดีและความหวังมากมายตามพระพรพิเศษซาเลเซียน    ในช่วงท้ายของพิธีบูชาขอบพระคุณ สมาชิกในที่ประชุมทั้งหมด ได้ปกมือขอพระพรสำหรับ Mother Yvonne เครื่องหมายที่แสดงถึงการวอนขอการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวท่าน พร้อมทั้งขับร้องบทเพลง “ขอพระเจ้าประทานพร ให้พระพักตร์ของพระองค์ส่องสว่างลงเหนือท่าน ขอความดี ความรักเมตตาของพระองค์สถิตอยู่กับท่านตลอดไป”
ตลอดทั้งวันจนถึงตอนเย็น ในบ้านเต็มด้วยบรรยากาศเรียบง่ายของการเฉลิมฉลอง และขับร้องบทเพลงแห่งความรักกตัญญูสำหรับคณะผู้ใหญ่ทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *