“…ก้าวไปด้วยรัก กตัญญู…”

IMG_1535 (Large)

ในบรรยากาศของการเตรียมเฉลิมฉลองปีที่ 150 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในปีที่ 3 นี้  ด้วยความรักรู้คุณต่อพระเจ้าและต่อพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ  ร่วมกันจัดเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2021 หัวข้อ “จงกล้าหาญไว้…ก้าวไปข้างหน้า…ด้วยรัก…กตัญญู” โดยมีสัญลักษณ์ของ “นกนางนวล” และบรรยากาศแห่งท้องทะเลที่โดดเด่น ช่วยเสริมสร้างการภาวนาและกิจกรรมเตรียมใจต่าง ๆ ของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างงดงามและมีความหมาย ทั้งช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงการประทับอยู่ของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระนางผู้ทรงประทับอยู่อย่างมีชีวิตชีวา ผู้ทรงแสดงตนเป็นมารดาและทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ……

นอกจากนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2021 บาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม  (ซดบ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีที่มากมาย ในช่วงค่ำคณะซิสเตอร์และบรรดาผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันแสดงความรู้คุณด้วยการแสดงต่าง ๆ ทั้งบทเพลง การเต้นประกอบเพลง จินตลีลา และละคร ที่สอดคล้องกับหัวข้อของการฉลอง โดยมีซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี เป็นประธาน  โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา และศิษย์เก่าของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้ร่วมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราทุกคนต่างเปี่ยมด้วยความยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะกัน อยู่ด้วยกันแม้นจะช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของการแสดงออกซึ่งความรักและรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งช่วยเติมเต็มใจและชีวิตของเราให้… “…กล้าหาญไว้ …ก้าวไปข้างหน้า…ด้วยรัก…รู้คุณ”

“จงขอบพระคุณพระเจ้า” (สดุดี 136:1,26) “เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” เพราะ “การมหัศจรรย์” ของพระเจ้า (สดุดี 136:4) เพราะ…เรื่องมากมาย…ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของเรานั้น …มีผู้คนนับร้อย นับพัน..ที่ส่องสว่างและค้ำจุนเรา…จนมีวันนี้   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *