อบรมฟื้นฟูจิตใจกลุ่มเปรอัสปิรันต์

232884 (Large)

วันที่ 21-25 กันยายน 2021   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจประจำปีของกลุ่มเปรอัสปีรันต์ จำนวน 5 คน  ณ บ้านสเตลลา มารีส  ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดยมี ซิสเตอร์เนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี อธิการิณี เป็นผู้ให้การอบรม พร้อมด้วยซิสเตอร์นิรมล เจียมสิริ  และซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ได้อยู่เป็นเพื่อนร่วมทางตลอดระยะเวลาการอบรม    หัวข้อในการอบรมครั้งนี้คือ “เดินเรือต้องมีเข็มทิศ…การดำเนินชีวิตต้องมีเป้าหมาย”  ซึ่งเป็นการอบรมที่ช่วยให้พวกเขาได้มีเวลาในการไตร่ตรองส่วนตัวในประสบการณ์การพบปะกับพระเจ้า  การค้นพบความรักของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน  การแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับพวกเขาแต่ละคน และมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม  นอกจากนั้น คุณครูผู้ดูแลนักเรียนธิดารักษ์ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสันทนาการที่ชายหาด เพื่อหย่อนใจร่วมกันอย่างสนุกสนานในบรรยากาศของการเป็นครอบครัวเดียวกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *