การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24 ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

51487623117_512a39994d_k

ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 24 ตุลาคม 2021   คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มีการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 24   ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านศูนย์กลางคณะที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี  ภายใต้หัวข้อสมัชชา คือ “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน 2,5)  หมู่คณะผู้ก่อให้เกิดชีวิตในใจกลาสังคมร่วมสมัย  ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะ (1872-2022)   ในขณะเดียวกันเป็นการเรียกร้องให้รื้อฟื้นความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูเจ้าในความกล้าหาญเยี่ยงธรรมทูต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ปลุกความสดชื่นแรกเริ่มของความเบ่งบานแห่งกระแสเรียกในคณะ”   ตัวแทนจากแขวงไทยที่เข้าร่วมสมัชชาครั้งนี้ คือ ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และ ซิสเตอร์ สายสวาท ระดมกิจ  ซึ่งเดินทางไปถึงกรุงโรมตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2021  พร้อมด้วยสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ รวม 5 ทวีปทั่วโลก  ตลอดการเดินทางและการประชุมสมัชชา ผู้ใหญ่ของคณะได้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และวอนขอพระพรแห่งการประทับอยู่เคียงข้างและการปกป้องคุ้มครองของพระนางมารีย์  ดังเช่นที่พระนางทรงประทับอยู่ในงานเลี้ยงที่คานา เพื่อให้การประชุมสมัชชาครั้งที่ 24 นี้ จะสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและบังเกิดผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นดังเครื่องหมายแห่งอัศจรรย์ที่คานา  ซึ่งเป็นแหล่งอันนำแรงบันดาลใจให้เราได้ค้นพบอัตลักษณ์และภารกิจการเป็น ธมอ ในโลกปัจจุบัน  …more photos…

https://www.youtube.com/watch?v=_T2a2qaAINU&t=61s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *