“เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า…”

01

อาร์ชบิชอบ พอล ชาง อิน-นัม (Archbishop Paul Tschang In-Nam) พระสมณทูตประจำประเทศไทย, กัมพูชา, พม่าและลาว เป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลัง แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2021 ณ วัดน้อยหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ   มีผู้เข้าร่วมรับศีลกำลัง ทั้งหมด 8 คน ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีของผู้เข้าร่วมรับศีลกำลัง และของบรรดาญาติพี่น้องผู้มาร่วมพิธี โดยผู้รับศีลกำลังได้รับการเตรียมตัวอย่างดีในการเรียนคำสอนและรับการแบ่งปันชีวิตแห่งความเชื่อจากบาดหลวงชาร์ลส เวลาร์โด (ซดบ) ผู้รับผิดชอบกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน  ซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน (ธมอ) ธรรมทูตผู้มีใจร้อนรนและอุทิศตนอย่างสุดกำลัง และคุณคริสตินา ดี หลุยส์จี ครูคำสอนผู้ทุ่มเท

ก่อนพิธีโปรดศีลกำลังได้มีการจัดวจนพิธีกรรมการรับศีลอภัยบาป แก่ผู้รับศีลกำลังและผู้มาร่วมพิธี  โดยบาดหลวง ชาร์ลส และบาดหลวง อเล็กส์ บราย เจ้าคณะธรรมทูตซาเวเรียน หลังพิธีผู้รับศีลกำลังทุกคนได้อยู่ล้อมรอบพระแท่นพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ มอบฝากตนไว้กับพระนาง ทั้งนี้โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดา  ขอพระเจ้าทรงประทานพระพร ค้ำจุนก้าวเดินของพวกเขาในหนทางแห่งการเป็นคริสตชนที่เข้มแข็ง กล้าหาญ พากเพียร และเปี่ยมด้วยความสุขในการเป็นพยานประกาศถึงข่าวดีแห่งความรอดพ้นเยี่ยงทหารผู้ซื่อสัตย์ของพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน  นอกจากนี้ อาร์ชบิชอบ พอล ชาง อิน-นัม ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้รับศีลกำลังทุกคน พร้อมกับการกล่าวแสดงความยินดีแก่พวกเขาแต่ละคน…ขอพระพรของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับทุกคนด้วยเทอญ   …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *