วันฉลองของพระมารดามารีย์อุปถัมภ์… องค์อุปถัมภ์ของหมู่คณะ…

01 (Large)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2021  หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ร่วมกันสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ผู้อุปถัมภ์ของหมู่คณะ โดยมีบาดหลวงยะรัตน์ ไชยรา (ซดบ) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยบาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มีสัญลักษณ์ของไหที่ว่างเปล่าและเหล้าองุ่นแห่งคานา ที่มาเติมเต็มชีวิตด้วยคุณธรรมของพระมารดา… ในบรรยากาศของความรัก ความศรัทธา และเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีของคณะซิสเตอร์ บรรดาเยาวชน และฆราวาสที่มาร่วมกันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานพระมารดามารีย์อุปถัมภ์ “มารดาและองค์อุปถัมภ์” ให้แก่มนุษยชาติและแก่คณะเป็นพิเศษ

โอกาสนี้หมู่คณะและเยาวชนได้เตรียมการสมโภชนี้ด้วยการทำนพวารอย่างร้อนรนตามหัวข้อการเสนอของฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ สำหรับครอบครัวซาเลเซียน ที่ว่า “ข้าแต่พระนางพรหมจารี ผู้ทรงฤทธิ์…” โดยเน้นลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ของ “สายตาแห่งพระนางมารีย์…lo sguardo di Maria” โดยมีวัตถุประสงค์พิเศษในคำภาวนาเพื่อยุติการระบาดของโรคโควิด-19 ตามการเชื้อเชิญขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

นอกจากนี้ในช่วงเย็นของวันสมโภช  หมู่คณะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติแม่พระ  ในบรรยากาศการฉลองด้วยการขับร้องบทเพลง การแสดงจินตลีลาประกอบละครเรื่องราวในช่วงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากประโยคที่พระมารดามารีย์ ที่ตรัสกับนักบุญยอห์น บอสโก ว่า “พวกเขาก็เป็นลูกของเราด้วย”   โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธาน ด้วยการจุดเทียน และซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ถวายช่อดอกไม้แด่พระแม่ หลังพิธีมีการเผาจดหมายถึงแม่พระ  รับข้อคิดจากพระมารดา… และรับของที่ระลึกจากซิสเตอร์นิภา  เราทุกคนกล่าวได้ว่า วันและค่ำคืนนี้เป็นวันแห่งพระพรที่จะจารึกอยู่ในดวงใจของเรา จะเป็นกำลังใจและตอกย้ำบ่อย ๆ ว่า “ข้าแต่พระแม่มารีย์ พรหมจารี นิรมล ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระแม่ผู้อ่อนโยน ทรงเป็นความช่วยเหลืออันทรงฤทธิ์ของคริสตชน พวกลูกขอมอบถวายตัวทั้งหมดแด่พระแม่ ขอฝากตัวในความรักอันอ่อนหวานและการปกป้องของพระแม่ตลอดไป…”   more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *