รางวัลแห่งความดี เป็นเกียรติศรีแก่ “ธิดาฯ”

01

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2021  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “นักเรียนดีเด่นตามเอกลักษณ์นักเรียนซาเลเซียน” ด้านการเรียน ความประพฤติ ด้านพระธรรมคำสอน ด้านจิตอาสา (SSYV) ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563    พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับครูดีเด่น ที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรมนักเรียน เป็นเวลานาน 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ระหว่างพิธีมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งหมด 47 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีพระคุณ   นอกจากนี้ ทุกคนยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คือ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียน 6 คนที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากทางสมาคมเช่นกัน  ก่อนจบพิธี ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้โอวาท พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนที่รับเกียรติบัตร  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *