ฉลองวันกตัญญูแขวง “ระบายสีแห่งรัก …ด้วยความหวัง”

020 (Large)

วันที่ 5 มีนาคม 2021   สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในวันฉลองกตัญญูระดับแขวง ซึ่งจัดขึ้นหลังการเข้าเงียบ รุ่นที่ 1   ณ บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ในหัวข้อการฉลอง  “Coloriamo la speranza”   ซึ่งมีความหมายถึงพระพรแห่งความรักเมตตาของพระเจ้าที่เป็นดังการระบายสีสันต่าง ๆ ที่ร้อยเรียงและบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างและหลากหลายเฉดสี    เฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการขอบคุณสำหรับชีวิตของ ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ผู้นำที่มีใจมารดาและเป็นพลังหนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังเสมอ   ในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อ เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและแบ่งปันข้อคิดแห่งคุณค่าความรักกตัญญูในสายสัมพันธ์แห่งครอบครัวที่พระเจ้าได้ประทานให้ในดวงใจของแต่ละคน   หลังจากพิธีมิสซา บรรดาสมาชิกที่มาร่วมงานฉลอง อยู่พร้อมหน้ากันในบรรยากาศแห่งความสุขยินดี การแบ่งปัน และการร่วมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ และหมู่คณะต่าง ๆ   จากนั้นมีการแสดงของสมาชิกจากทุกหมู่คณะ เพื่อแสดงออกถึงความรักกตัญญูและเป็นการแบ่งปันสีสันแห่งความสุขยินดีในกระแสเรียก  ตามหัวข้อการฉลองในปีนี้ที่เชิญชวนให้ทุกคนถือพู่กันและร่วมกันระบายสีแห่งความสุขยินดีและความหวังในดวงใจของสมาชิก ผู้ร่วมงาน และบรรดาเยาวชนทุกคน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *