พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิต ธมอ

01 (Large)

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2021    มีการเข้าเงียบประจำปี รุ่นที่ 1 ของซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 35 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี ภายใต้หัวข้อการไตร่ตรองฝ่ายจิตตามแนวทางของเอกสาร “พระพรแห่งความสัตย์ซื่อมั่นคง ความสุขยินดีในความมานะพากเพียร” (Il dono della fedeltà, la gioia della perseveranza)  โดยมี คุณพ่อ ออกัสติน ยะรัตน์ ไชยรา (SDB) เป็นผู้เทศน์และได้นำเสนอวิสัยทัศน์กว้างไกลเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัตย์ซื่อมั่นคงในชีวิตผู้รับเจิมปัจจุบัน และข้อแนะนำเชิงอบรมในมุมมองของอัตลักษณ์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ตามพระพรพิเศษของคณะอย่างชัดเจน เพื่อสามารถเผชิญกับความสงสัย ความยากลำบากและความท้าทายใหม่ ๆ ในช่วงเวลาที่ความสัตย์ซื่อมั่นคงของชีวิตผู้รับเจิมถูกทดสอบ     ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและความสงบร่มเย็น   ซิสเตอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง อยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกที่เข้าเงียบด้วยการเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี แนะนำการไตร่ตรองฝ่ายจิต เทียบเคียงธรรมนูญแห่งชีวิต และเสริมเติมพลังแห่งความรักฉันพี่น้องในจิตตารมณ์ครอบครัวได้อย่างชัดเจนว่าเป็น “พลังสร้างสรรค์จากหัวใจของคุณพ่อบอสโก” การเข้าเงียบดำเนินไปท่ามกลางพิธีกรรมแห่งชีวิตด้วยคำภาวนาที่ร้อนรนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักร เพื่อกระแสเรียก สันติภาพ อุทิศแด่สมาชิกผู้ล่วงลับ วิญญาณในไฟชำระ และสำหรับครอบครัวซาเลเซียน   โดยมีพระมารดามารีย์ผู้ตอบรับ “Sì” ด้วยความสัตย์ซื่อมั่นคงต่อพระเจ้า เป็นผู้ที่เดินเคียงข้างฝ่ายจิต และสอนก้าวเดินที่มานะพากเพียรในความสุขยินดี ในชีวิตประจำวันในหมู่คณะและในภารกิจที่พระเจ้ามอบไว้ให้ต่อไป …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *