ด้วยรัก… และผูกพัน

01 (Large)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563   ในภาคเช้า นักเรียนได้ทำพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งตัวแทนได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้แด่คณะซิสเตอร์และครูอาวุโสแทนคำขอบคุณ  จากนัั้น นักเรียนรุ่นน้องขับร้องเพลงมอบให้กับพี่ ม.6   ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวความรู้สึกและร้องเพลงแทนใจจากนั้น   ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้มอบข้อคิดปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน และมีการต้อนรับเข้าสู่ชมรมศิษย์เก่าอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรัก ความคิดถึง และความห่วงใย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *