เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มธิดามารีย์ และทำจิตอาสาร่วมกับชุมชน

01 (Large)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021   ซิสเตอร์ วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง ได้นำเยาวชนกลุ่มธิดามารีย์ บ้านธิดารักษ์ จอมทอง จำนวน 20 คน ไปเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจที่ศูนย์แม่ปอน โดย คุณพ่อยอห์น บอสโก สมหมาย โสภาโอภาส เป็นผู้เทศน์อบรม ในหัวข้อ “กระแสเรียกคือพระพร”   จากนั้นซิสเตอร์และเด็ก ๆ มีโอกาสเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนในบ้านธิดารักษ์ รวมทั้งศิษย์เก่าด้วย
และในวันเดียวกัน  ซิสเตอร์ วันเพ็ญ จุ้ยเย็น  นำเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยการนำของนางบุญเรือง ใจเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาและชาวบ้าน หมู่ที่ 15 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อทำแนวกันไฟป่า บริเวณเขตป่าชุมชนด้านข้างของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ในโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *