เข้าเงียบเตรียมจิตใจนักเรียนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

1111

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2021    ฝ่ายงานคำสอนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำโดย ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ได้จัดการเข้าเงียบเตรียมจิตใจให้แก่นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน ในโอกาสเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก  คุณพ่อสมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ เป็นผู้อบรมจิตใจนักเรียน พร้อมด้วยพระสงฆ์อีก 3 ท่าน ที่มาโปรดศีลอภัยบาปให้กับนักเรียนคาทอลิก ในภาคบ่าย มีการซ้อมพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โอกาสนี้ บรรดาผู้ปกครองให้ความร่วมมือส่งนักเรียนมาร่วมการเตรียมจิตใจกันอย่างพร้อมเพรียง  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *