ฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา และอาจารย์ของเยาวชน

01 (Large)

วันที่ 26 มกราคม 2021 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้ทำการฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศแห่งความเชื่อศรัทธา พร้อมด้วยธรรมเนียมประเพณีการมอบของถวายที่เป็นการปลูกฝังค่านิยมแห่งการแบ่งปันให้ผู้ที่อยู่ในความต้องการมากกว่า โอกาสนี้นักเรียนยังได้รับชมวีดีโอชีวประวัติของคุณพ่อบอสโกในคาบเรียนจริยธรรม เพื่อเป็นการเรียนรู้จักและนำแบบอย่างของท่านมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตเป็นศิษย์ซาเลเซียนอย่างแท้จริงมากยิ่งๆขึ้น  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *