หมู่คณะจอมทองเฉลิมฉลองอาทิตย์พระวาจาพระเจ้า

01 (Large)

วันที่ 24 มกราคม 2021   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับเยาวชนบ้านธิดารักษ์และพนักงานได้ทำการเฉลิมฉลองพระวาจาโดยแห่พระวาจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ และพร้อมกันนี้เป็นวันที่ 24 ที่ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ แบบอย่างแห่งการพิศเพ่งรำพึงพระวาจาของพระเจ้าให้กลับเป็นชีวิต และฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ องค์อุปถัมภ์คณะซาเลเซียน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เยาวชนบ้านธิดารักษ์ได้ทำกิจกรรมสัมผัสพระวาจา โดยการภาวนาและรำพึงพระวาจาในชีวิตท่ามกลางธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้า และนำพระวาจามาติดไว้ตามที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแพร่พระวาจาให้กับบุคคลอื่นต่อไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *