วันอาทิตย์เฉลิมฉลองพระวาจาพระเจ้า

02 (Large)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021   พระศาสนจักรประกาศให้สัปดาห์ที่สามในเทศกาลธรรมดา เป็นวันอาทิตย์แห่งพระวาจาพระเจ้า หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง เฉลิมฉลองพระวาจาของพระเจ้าพร้อมกับสัตบุรุษ ด้วยขบวนแห่พระวาจาของพระเจ้าไปยังพระแท่น มีตัวแทนเยาวชนถือเทียนนำหน้าพระวาจา นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันฉลองนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของคณะซาเลเซียน ผู้มีจิตใจอ่อนหวาน และเป็นวันระลึกถึงพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ให้ข้อคิดและแบ่งปันเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้า ส่งเสริมให้รักและร้อนรนในการอ่านพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้น อีกทั้งการบันทึกพระวาจาใส่ในแต่ละวัน ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้า หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ร่วมกันสวดภาวนาพระวาจาของพระเจ้า  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *