เยี่ยมชาวบ้านแบ่งปันสุข

01 (Large)

วันที่ 10 มกราคม 2021   ซิสเตอร์ศุภวรรณ เดื่อมทั้น พร้อมด้วย คุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา จังหวัดบึงกาฬ  ปฏิบัติกิจเมตตาในการออกเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านโนนสวาง จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อแบ่งปันความสุขและส่งต่อความรักของพระคริสตเจ้า ผ่านทางการมอบปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับชาวบ้าน เช่น อาหารเสริม ผ้าห่มกันหนาว นอกจากนั้น การพบปะพูดคุย การเยี่ยมเยียนผู้อาวุโส และคนเจ็บป่วยในหมู่บ้าน ได้นำความบรรเทาใจมาสู่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  ทุกครัวเรือนให้การต้อนรับด้วยความรู้คุณ และกลุ่มผู้ออกเยี่ยมเยียนต่างรู้สึกเปี่ยมสุขจากการปฏิบัติเมตตาจิต และถือเป็นการส่งเสริมศาสนสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้เป็นพยานแห่งความรักของพระคริสตเจ้าท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่ออีกด้วย …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *