เทศกาลแห่งความสุขซึ่งกันและกัน

A4 (Large)

วันที่ 22 ธันวาคม 2020 ในเทศกาลแห่งการส่งมอบความสุขคริสต์มาส หมู่คณะซิสเตอร์จากโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้ไปส่งความสุขในสถานที่ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในโรงเรียน บ้านนักบวชคณะต่าง ๆ   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ท่านศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รวมทั้งครอบครัวของบรรดาสมาชิกที่อยู่ในละแวกนั้นด้วย และในโอกาสแห่งความสุขยินดีนี้ กลุ่มนักเรียนประจำในบ้านได้ส่งความสุขวันคริสต์มาสให้กับซิสเตอร์ รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี บรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะ และคุณครู เป็นการแสดงออกที่น่ารักที่มีให้กับผู้ใหญ่ด้วยความจริงใจ ซึ่งเป็นผลจากความสุขที่ทุกคนได้รับจากการบังเกิดมาของพระกุมารเจ้า
และในวันที่ 24  ธันวาคม 2020  ในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสพร้อมกับคณะครูและนักเรียนทุกคน  มีรายการแสดงละครฉากการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และรายการแสดงของเด็กนักเรียนที่เต็มด้วยความน่ารักและมีสีสันแห่งวันฉลอง เมื่อจบการแสดงมีกิจกรรมเกมที่สร้างความสนุกสนานทำให้บรรยากาศวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่มีความหมายและนำความสุข ความชื่นชมยินดีให้กับเด็กนักเรียนทุกๆคน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *