คริสต์มาสเป็นเวลาแห่งรัก

Christmas AU (26) (Large)

วันที่ 24 ธันวาคม 2020  ในหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง หลังจากที่ได้เตรียมนพวารพระคริสตสมภพอย่างดีมาเป็นเวลา 9 วัน และในวันนี้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แม้การฉลองจะมีรูปแบบแตกต่างไปจากทุกปี แต่ได้ทำให้การฉลองคริสต์มาสปีนี้เต็มด้วยความหวัง และเป็นคริสต์มาสที่นำแสงสว่างแห่งความเชื่ออย่างมากมาย  เริ่มต้นด้วยละครฉากการบังเกิดขององค์พระเยซูเจ้า แสดงนำโดย นักเรียนจากหอพักหญิงเอาซีลีอุม พี่พนักงาน และบรรดาซิสเตอร์ที่ได้มีส่วนทำให้ละครฉากนี้กลับสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือของแต่ละคน  ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีนี้ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้อยู่ร่วมฉลองกับพวกเรา ทำให้การฉลองคริสต์มาสนี้อบอุ่น มีสีสันมากขึ้น และยังร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จากนั้น มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ โดย บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว (SDB) ยินดีมาถวายมิสซาเป็นพิเศษ ทำให้ทุกคนมีโอกาสร่วมการฉลองสมโภชพระคริสตสมภพด้วยความชื่นชมยินดีแห่งการรอคอยที่แท้จริง หลังจากจบพิธีได้ส่งความสุขให้กับคุณพ่อและคณะผู้ใหญ่ทุกท่าน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *