ฉลองคริสต์มาสกลุ่มคริสตชนละตินอเมริกา ศาลาแดง

Natale LatinA (20) (Large)

วันที่ 19 ธันวาคม 2020   คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ ให้กับกลุ่มคริสตชนชาวละตินอเมริกา ที่วัดน้อยซิสเตอร์ซาเลเซียน ศาลาแดง กรุงเทพฯ   โอกาสนี้ บรรดาเด็ก ๆ ได้แสดงบทบาทสมมุติฉากการบังเกิดของพระกุมารเยซูที่น่ารัก สลับกับการร้องเพลงประกอบและผู้อ่านบทละคร สัตบุรุษมาร่วมพิธีจำนวนมาก พวกเขาได้นำอาหารมาแบ่งปันกันรับประทานด้วยกันในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว  หลังพิธี คุณพ่อวิลเกอร์ เรย์ มาลโดนาโด โรดริเกซ เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประเทศไทย ได้มาพบปะกับกลุ่มคริสตชนเหล่านี้ด้วยในความสุข สดชื่นยินดี โอกาสการบังเกิดของพระคริสตเจ้า ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ได้ต้อนรับและส่งความสุขคริสต์มาสให้แด่พี่น้องทุกคน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *