พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในวัดน้อยเอาซีลีอุม ศาลาแดง

011 (Large)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2020   ภายในวัดน้อยของหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสพิเศษแห่งความชื่นชมยินดีของเด็กชายชาวอิตาเลียน 3 คน ที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันนี้ หลังจากที่ได้เตรียมตัวเรียนคำสอนกับ ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน มาเป็นเวลานาน  ครอบครัวของเด็กๆ เหล่านี้มาวัดทุกวันอาทิตย์และสนับสนุนให้ลูกได้เรียนคำสอนอย่างสม่ำเสมอ   โอกาสนี้ คุณพ่อ ชาร์ล เวลาร์โด (SDB) เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และประกอบพิธีศีลมหาสนิทอย่างสง่างาม  เด็กๆ ได้แสดงออกถึงความสุขใจในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก พร้อมกับครอบครัวและบรรดาสัตบุรุษชาวอิตาเลียนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ ต่างแสดงความชื่นชมยินดีและร่วมใจภาวนาให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้เติบโตในความเชื่อต่อไป ก่อนจบพิธี ตัวแทนของเด็กที่ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ได้กล่าวคำขอบคุณพระเป็นเจ้า คุณพ่อชาร์ล และซิสเตอร์เอลด้า ที่ได้ช่วยเตรียมตัวพวกเขาในการรับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทอย่างดี หลังพิธีได้มีการเลี้ยงฉลองในระหว่างครอบครัวเพื่อร่วมแสดงความยินดี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *