นักสังคมสงเคราะห์เยี่ยมหอพักเอาซีลีอุม

01 (Large)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2020   ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณีหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ดูแลนักศึกษาหอพัก ได้ให้การต้อนรับ  นางสาวจารุณี ชูกุลสัมพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่บางรัก กรุงเทพฯ อย่างอบอุ่น  ในโอกาสที่ท่านมารับหน้าที่ใหม่ มาทำความรู้จักและเยี่ยมชมหอพัก ท่านได้กล่าวขอบคุณที่ทางหอพักได้มีการจัดสถานที่พักสำหรับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมสวยงาม และได้มอบหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติหอพักให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานนำไปสู่การคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *