กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี

03 (Large)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่  ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกิจกรรมจิตอาสา รักบ้าน รักษ์ธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคมด้วยคุณธรรม  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *