ธมอ ร่วมพิธีบวชพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี

01

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020  ท่ามกลางสายฝนในยามเเช้า ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง พร้อมด้วยสมาชิกซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จากหมู่คณะต่าง ๆ ได้เดินทางไปร่วมพิธีอภิเษกพระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี โดยพระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
โอกาสนี้ เราขอขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับการตอบรับด้วยความสุภาพถ่อมตนของนายชุมพาบาลผู้ใช้นามว่า “ผู้รับใช้สามัญธรรมดา นายชุมพาแห่งแดนมรณสักขี”  ทุกคนร่วมพิธีกรรมอันสง่างามด้วยความศรัทธาและซาบซึ้งตื้นตันใจ พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษที่มาร่วมงานจำนวนมาก  และโอกาสนี้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในครั้งนี้ด้วย  …more photos… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *