ศิษย์ธิดาฯ …รำลึกพระคุณครู

IMG_0612 (Large)

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีคณะซิสเตอร์ คณะครู ศิษย์เก่า เข้าร่วม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รอบสองระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมพิธี   โดย ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล ผู้จัดการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบโอวาทข้อคิดให้แก่นักเรียน
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รําลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลผลิตของการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้และจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งปรากฏในการแสดงออกของนักเรียนทุกระดับชั้น  ในบรรยากาศแห่งความกตัญญูรู้คุณนี้ ผู้แทนนักเรียนได้นำกล่าวบทสวดไหว้ครู ขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นคณะซิสเตอร์ และคุณครูรับพานดอกไม้ธูปเทียนจากผู้แทนนักเรียน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *