“โอ้พระนางมหามารีย์….”

20200525_MUMI_MA FEAST (31) (Large)

ระหว่างวันที่ 15-23 พฤษภาคม 2020 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์และมารีย์นิรมล สามพราน พร้อมร่วมใจกันเตรียมใจสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ “พระมารดาผู้ทรงดำเนินไปมาในบ้านหลังนี้” พระมารดาของคุณพ่อบอสโก และพระมารดาของทุกคน ด้วยการทำนพวารด้วยความรักและศรัทธา โดยเชิญชวนพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตรั้วของโรงเรียน ร่วมกันสวดนพวาร สวดสายประคำตลอดตรีวาร และในเย็นวันที่ 24 พฤษภาคม ได้มีพิธีแห่พระรูปแม่พระไปบริเวณรอบบ้านในเขตรั้ว รับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณี มีการเผาจดหมายถึงแม่พระ และสรรเสริญพระมารดาด้วยบทเพลง
นอกจากนี้การร่วมเฉลิมฉลองสมโภชเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม ในวันฉลองอันสำคัญยิ่งต่อสมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ทุกคน คณะซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนหนึ่ง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยความรักรู้คุณต่อพระคุณมากมายที่ได้รับจากพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ในบรรยากาศของความชื่นชมยิน ความศรัทธาภักดี และความรักร้อนรน โดยมีบาดหลวงบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธี
ในช่วงเช้าวันเดียวกัน เนื่องจากวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นวันฉลองของโรงเรียน ที่มีชื่อ “มารีย์อุปถัมภ์” เป็นองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารียอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ออนไลน์ ให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยจัดการอวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยมีตัวแทนของนักเรียนแต่ละชั้น จำนวน 5 คน เข้าร่วมและมีบาดหลวงบุญเลิศ เป็นประธานในการอวยพร …แม้นจะมีการขาดหายของสัญญาณเสียงบ้าง หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างพิธี แต่ทุกคนต่างมั่นใจถึงการอวยพรของพระมารดา…ขอพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ อยู่เคียงข้างทุกท่านตลอดไปเทอญ…more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *