60 ปี แห่งพระพร บ้านเอาซีลีอุม ศาลาแดง

20200524_60th_Saladeang (10)

ระหว่างวันที่ 15-24 พฤษภาคม 2020 ตลอดนพวารแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ ได้เตรียมจิตใจทำนพวารอย่างศรัทธาร้อนรน ด้วยการสวดภาวนา ทำช่อบุปผา และแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเรื่องราวอัศจรรย์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่พระ
โอกาสนี้เพื่อเป็นการแสดงความรักความกตัญญู และรำลึกเหตุการณ์ในอดีตวันที่ 24 พฤษภาคม 1960 /2503 ที่มาเดอร์เทเรซา แมร์โล อธิการิณีเจ้าคณะ ได้เปิดหอพักหญิง “เอาซีลีอุม” อย่างเป็นทางการ โดยมีพระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรงเป็นผู้ทำพิธีเสกอาคาร หมู่คณะแรกมีซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ซิสเตอร์นาเดียร์ แฟร์โร ซิสเตอร์มาร์การีตา เมโรนี่ และซิสเตอร์กราเชียลลา เลขานุการแขวง จุดประสงค์ของการสร้างหอพัก เพื่อให้ที่พักแก่นักเรียนคาทอลิกเป็นต้น ผู้ที่ไม่มีบ้านอาศัยในกรุงเทพฯ พวกเขาจะได้มีที่พักที่ปลอดภัย และดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี เป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต และหอพักนี้ก็ได้เปิดสำหรับนักเรียนที่นับถือต่างศาสนาด้วย
หมู่คณะไม่มีคำพูดใดที่แสดงความชื่นชมและขอบพระคุณสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ที่กระทำโดยพระเจ้า และความช่วยเหลือของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 60 ปี ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งของหมู่คณะนี้ และในการเป็นธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ขอโมทนาคุณพระเจ้า พระมารดามารีย์ ซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ผู้ได้บุกเบิกการสร้างหอพักหมู่คณะแรก และวันนี้ท่านยังเป็นพยานด้วยชีวิตของท่าน และอยู่ท่ามกลางเราเยี่ยงมารดา และพี่สาวที่แสนดี ปัจจุบันท่านอายุ 99 ปี เป็นดังพระพรแห่งชีวิตของพระมารดาทรงอำนวยพรท่านเป็นพิเศษ
หมู่คณะได้ย้อนรำลึกเหตุการณ์ในอดีตด้วยการเล่าจากบันทึกเหตุการณ์ ซิสเตอร์เอลดา บารัตติโน และซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ ทำให้รู้จักประวัติความเป็นมาเริ่มแรก สมาชิก ธมอ. ขับร้องบทเพลง O Qual Sorte siamo figlie di Maria Ausiliatrice และตัวแทนเยาวชน ได้มอบพวงมาลัย ขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ ผู้แทนพระมารดาและผู้นำแขวงธม. ในประเทศไทย
ขอขอบคุณซิสเตอร์เอสเตรีนา และสมาชิกธรรมทูตที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ขอพระเจ้าทรงปูนบำเหน็จรางวัลสวรรค์นิรันดรแด่ท่านทั้งหลาย ขอบคุณบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เยาวชนหอพัก ผู้มีพระคุณต่อบ้านและหอพัก ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และมิตรภาพที่งดงามตลอดเวลาที่ผ่านมา
โอกาสนี้ขอขอบคุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด ที่ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณให้กับหมู่คณะตลอดเวลาช่วงเวลาโควิด 19 และอยู่ร่วมฉลอในบรรยากาศครอบครัว ซดบ. และ ธมอ. หมู่คณะขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยคำภาวนา
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2020 พร้อมกับครอบครัวซาเลเซียนทั่วโลก หมู่คณะเฉลิมฉลองวันสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นมารดาและผู้นำ ทรงประทับอยู่กับเราที่นี่จริง ๆ โดยมีคุณพ่อชาร์ล เป็นประธานในพิธี ซิสเตอร์เอสเตรีนา ผู้บุกเบิกหมู่คณะแรก ซิสเตอร์นิภา อธิการิณีเจ้าคณะ ซิสเตอร์มาร์การีตา อธิการิณีหอพัก เป็นผู้นำของถวาย สมาชิกขับร้องบทเพลงเทิดเกียรติพระมารดาด้วยความรักรู้คุณ และร่วมสวดสายประคำเทิดเกียรติพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์… “มารีย์องค์อุปถัมภ์ของเรา ช่วยวิงวอนเทอญ”
…..more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *