ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

20200524_SD_Feast MA (1)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2020 โอกาสสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซิสเตอร์จันทรา กอหะสุวรรณ ซิสเตอร์วันเพ็ญ จุ้ยเย็น และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง เป็นตัวแทนหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ได้ร่วมฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา มีบิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี โดยสัตบุรุษทุกคนได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการการป้องการระบาดของโรคไวรัส-19 อย่างเคร่งครัด แม้นจะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่… “เราทำได้…” เพราะเรารักแม่พระ… ประสบการณ์แห่งความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในยุคโควิด 19 ทำให้ผู้คนมากมายได้ค้นพบสิ่งดีดีในชีวิตมากมาย ทุกคนมาเพราะรัก และปรารถนาที่จะเทิดเกียรติพระมารดามารีย์ที่รักยิ่ง คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณสัตบุรุษทุก ๆ คน หลังพิธีรับอาหารว่างกล่องแยกย้ายกลับบ้าน ขอพระมารดามารีย์ทรงอวยพรทุกท่านเสมอไป…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *