ฉลองบุญราศีเลาราวีกุญญา

IMG_9919 (Large)

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมฉลองบุญราศีเลา ราวีกุญญา ณ หอประชุมเลารา โอกาสนี้ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดภาพระบายสี เลารา วีกุญญา นอกจากนี้ยังมีการแสดงละครสั้น และจินตลีลาประกอบเพลง ของตัวแทนนักเรียน โดยคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *