คำอวยพรในเทศกาลแห่งความสุข…

IMG_7294 (Medium)

ระหว่างวันที่ 15 – 24 ธันวาคม 2019 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล เยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด และเยาวชนธิดารักษ์ สามพราน ร่วมกันเตรียมจิตใจเตรียมฉลองพระคริสตสมภพด้วยการทำนพวารด้วยใจที่กระตือรือร้น โดยพยายามเลียนแบบท่าทีของสมาชิกในหมู่คณะแรกที่บ้านมอร์เนเซ ในการเตรียมตัวเพื่อการฉลองคริสต์มาสที่แท้จริง ในบรรยากาศของการส่งพรความสุขและรับพรความรัก ความปรารถนาดีจากคณะซาเลเซียน คณะคามิลเลียน คณะพระมหาไถ่ คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะศิษย์เก่า สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน กลุ่มนักศึกษาจากซีซี สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในละแวกบ้านสามพราน และบุคลากรระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและสนุกสนานร่าเริง…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *