พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

IMG_7029

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ นำโดย ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการสงบนิ่ง 89 วินาที ตามด้วยวจนะพิธีกรรมเตรียมฉลองแม่พระนิรมลทินและภาวนาพิเศษเพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักเรียนชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งระบายสีภาพ “วันพ่อ” , แต่งคำขวัญและแต่งกลอนแปด ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” พร้อมทั้งมอบโอวาทดีๆ ให้แก่นักเรียนทุกคน ปิดท้ายด้วยการร่วมขับร่วมเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *