เจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขัน…

0T0A2449

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี้ รับเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ทางโรงเรียนยังรับเป็นสนามการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา พลศึกษา และการแข่งขันแอโรบิค ด้วย ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ และได้รับรางวัลเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ขอแสดงความยินดีกับรับรางวัลที่ได้รับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป
…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *