“เรา…รักพระสันตะปาปาฟรังซิส”

IMG_6370 (Large)

ระหว่างวันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2019 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น และพนักงานโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม เตรียมต้อนรับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งจะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2019 ตามที่สำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านจิตใจและกิจกรรมภายนอก มีการเขียนข้อตั้งใจที่จะทำดี ตลอดระยะเวลาของการรอคอยการเสด็จมาของพระองค์ท่าน ซึ่งทุกวันจะมีนักบุญยอห์น บอสโก ที่เชิญชวนให้เยาวชนทุกคนรักและศรัทธาในพระสันตะปาปา ผู้เป็นตัวแทนขององค์พระคริสตเจ้าในโลกนี้……..more photos….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *