อธิการิณีเจ้าคณะฯ …เยี่ยมเยียนวิสุทธิวงศ์

3 (Large)

ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2562 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ยินดีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมอย่างเป็นทางการ ท่านได้พบปะกับทุกกลุ่ม ได้เยี่ยมชมสถานที่ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อสามารถเป็นผู้ที่สร้างสังคมแห่งความสุขยินดี การมาเยี่ยมของผู้ใหญ่เป็นดังพระพรแก่เราทุกคน พวกเราชาววิสุทธิวงศ์ขอเป็นกำลังใจในภารกิจต่าง ๆ ของท่านเช่นกันค่ะ.…more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *